Zdravstveno osiguranje u Njemačkoj na bosanskom

Zdravstveno osiguranje
u Njemačkoj

za NjemačkuObavezno zdravstveno osiguranjePrivatno zdravstveno osiguranjeStudentiStrani radniciGostujući naučniciTražitelji azilaPripravnici/au-pair osobeSavjeti/linkovi

Osobitosti njemačkog sistema zdravstvenog osiguranja

Njemačko zdravstveno osiguranje odlikuje dvojni sistem, koji se sastoji od obaveznog zdravstvenog osiguranja (GKV) i privatnog zdravstvenog osiguranja (PKV). Dok je obavezno zdravstveno osiguranje (GKV) dostupno svima, za privatno zdravstveno osiguranje vrijede određeni uslovi.

Građani država članica Evropskog ekonomskog prostora¹ (EEP) i državljani zemalja s kojima postoji sporazum o socijalnom osiguranju², mogu ostati osigurani u okviru zdravstvenog osiguranja matične zemlje. Usluge osiguranja u drugim zemljama mogu biti znatno drugačije nego u Njemačkoj. Zbog toga može biti potreban vlastiti financijski doprinos ili sklapanje dodatnog osiguranja.

Obavezno zdravstveno osiguranje (GKV) i princip solidarnosti

Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje zavise od visine prihoda. Kao osnovica uzima se ukupni bruto prihod, na koji se obračunava jedinstvena stopa doprinosa u visini od 14,6% (vrijedi do 2019.). Ona se jednako raspodjeljuje na osiguranika i poslodavca po 7,3%. Svaki zavod za zdravstveno osiguranje dodatno obračunava i dodatni doprinos različite visine, koji plaća samo zaposlenik. Ako se prekorači granica izračuna doprinosa (za 2019.: 4.537,50 EUR mjesečno), prihod više ne igra ulogu za izračun doprinosa. U okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja djeca i bračni partneri mogu biti besplatno suosigurani u sklopu porodičnog osiguranja.

Neke grupe osoba moraju postati osiguranici obaveznog zdravstvenog osiguranja. U te grupe između ostalog spadaju:

službenici (bruto prihod niži od granice obaveznog osiguranja),

penzioneri (kada je ispunjen uslov perioda prethodnog osiguranja),

osobe koje primaju novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti I.

Obavezno zdravstveno osiguranje – SavjetnikObavezno zdravstveno osiguranje – ListaObavezno zdravstveno osiguranje – TestObavezno zdravstveno osiguranje – Poređenje

Individualne usluge kod privatnog zdravstvenog osiguranja

Status osiguranika privatnog zdravstvenog osiguranja (PKV) nije moguć za svakoga. Zaposlenici s bruto prihodom iznad granice obaveznog osiguranja (za 2019.: 5.062,50 EUR mjesečno) mogu biti osiguranici privatnog zdravstvenog osiguranja (PKV). Te osobe moraju se putem zahtjeva osloboditi obaveze osiguranja. Privatna zdravstvena osiguranja kao uslov često zahtijevaju određeni minimalni period stalnog boravka u Njemačkoj. Strani osiguranici moraju dokazati dugotrajni period osiguranja. Mnoge privatne osiguravajuće kuće za tu grupu nude posebne tarife, koje su prilagođene potrebama i trajanju boravka.

Pri podnošenju zahtjeva za privatno zdravstveno osiguranje, postavljaju se detaljna pitanja o zdravstvenom stanju (provjera zdravlja). Njemačko osiguranje prestaje vrijediti čim se osiguranik vrati u matičnu zemlju.

Sljedeće grupe osoba često imaju privatno zdravstveno osiguranje:

službenici (bruto prihod iznad granice obaveznog osiguranja)

državni službenici,

privatnici i osobe slobodnih profesija.

Doprinosi za privatno zdravstveno osiguranje ne zavise od iznosa prihoda, nego se određuju prema zdravstvenom stanju, dobi i odabranom opsegu usluga. Premije se određuju individualno za svakog osiguranika.

Ponuda usluga privatnog zdravstvenog osiguranja (PKV) skoro da ne podliježe državnim odredbama i znatno je opsežnija od obaveznog osiguranja. Usluge se, osim toga mogu, ciljano prilagoditi svakom osiguraniku. Sve troškove liječenja osiguranici prvo plaćaju unaprijed. Osiguranje te troškove nadoknađuje na osnovu predočenog računa (princip nadoknade troškova).

Dodatna osiguranja

Dodatna osiguranja služe za popunjavane nedostataka zdravstvenog osiguranja. Ugovor se sklapa u privatnoj osiguravajućoj kući i ne zavisi od visine prihoda. Važne vrste dodatnog osiguranja su, na primjer, dodatno osiguranje za usluge tuđe pomoći i njege, dodatno osiguranje za stomatološke usluge i dodatno osiguranje za usluge bolničkog liječenja.

Privatno zdravstveno osiguranje – SavjetnikPrivatno zdravstveno osiguranje – ZamjenaDodatno osiguranje za stomatološke usluge – SavjetnikPrivatno zdravstveno osiguranje – TestDodatno zdravstveno osiguranje – SavjetnikDodatno osiguranje za stomatološke usluge – Test

Zdravstveno osiguranje za strane studente u Njemačkoj

Zdravstveno osiguranje u matičnoj zemlji

Mogućnosti zdravstvenog osiguranja u Njemačkoj

Dodatni uslovi

Obavezno zdravstveno osiguranje

Priznavanje obaveznog zdravstvenog osiguranja

Evropska kartica zdravstvenog osiguranja (EHIC) zavoda za zdravstveno osiguranje iz matične zemlje

Privatno zdravstveno osiguranje

Privatno zdravstveno osiguranje

Potvrda zavoda za zdravstveno osiguranje iz matične zemlje;

Obračun usluga i lijekova sa svojim zavodom za zdravstveno osiguranje

Bez zdravstvenog osiguranja

Obavezno ili privatno zdravstveno osiguranje

Za osobe starije od 30 godina moguće je još samo privatno osiguranje

Pažnja! Strani studenti mlađi od 30 godina, koji su u Njemačkoj privatno osigurani, pri upisu često moraju imati i potvrdu o oslobađanju od obaveznog zdravstvenog osiguranja. Pristupanje u program obaveznog zdravstvenog osiguranja (GKV) tokom studijskog boravka nakon toga više nije moguće.

Obavezno zdravstveno osiguranje za građane zemalja van EU

Osiguranje za strane studente

Doprinos za zdravstveno osiguranje

Doprinos za osiguranje u slučaju tuđe pomoći i njege

Ukupan iznos doprinosa

Studenti bez djece (stariji od 23 godine)

76,04

eura*

24,55 eura**

100,59 eura*

Studenti mlađi od 23 godine, odnosno s djecom

76,04

eura*

22,69 eura**

98,73 eura*

Prije početka studija strani studenti bi trebali zatražiti savjet od nadležnih studentskih udruga ili Službe za međunarodnu akademsku saradnju (International Office).

Rad u Njemačkoj –
zdravstveno osiguranje za strane radnike

U pravilu vrijedi: zaposlenik je socijalno osiguran u zemlji u kojoj radi. Čak i u slučaju kratkotrajnog radnog boravka, potrebno je osigurati se u nekom od njemačkih zavoda za zdravstveno osiguranje.

Zdravstveno osiguranje za građane zemalja EU

Strani radnici iz zemalja članica EEP¹ i zemalja koje su s Njemačkom sklopile sporazum o socijalnom osiguranju², moraju imati zdravstveno osiguranje u Njemačkoj, bez obzira jesu li zaposleni u nekom preduzeću ili samozaposleni. To vrijedi i u slučaju kada zaposlenik živi u drugoj zemlji članici EU ili kada se sjedište poslodavca nalazi u drugoj zemlji članici EU. Postoje samo dva izuzetka:

1
ako je jedna osoba istovremeno zaposlena kao zaposlenik u nekom preduzeću u jednoj državi članici EU, a u drugoj zemlji članici EU radi kao samozaposlena osoba ⇢ socijalno osiguranje moguće je u obje zemlje,2
vremenski ograničeno upućivanje u inostranstvo (najviše 12 mjeseci) ⇢ zdravstveno osiguranje u matičnoj zemlji (za to je potreban obrazac E 101).

Zdravstveno osiguranje za građane zemalja van EU

Nezavisno od trajanja boravka, zaposlenici koji dolaze iz zemalja van EU podliježu obavezi zdravstvenog osiguranja u Njemačkoj, ako uz radnu dozvolu imaju i boravišnu dozvolu. Državljani trećih zemalja mogu je zatražiti u njemačkom diplomatskom predstavništvu ili od službe za strance u Njemačkoj.

Rad i istraživanje u Njemačkoj –
zdravstveno osiguranje za strane radnike i gostujuće naučnike

Pravila za gostujuće naučnike

obavezno je i za gostujuće naučnike (istraživače) i prateće članove porodice. Zbog toga se državljani trećih zemalja već prije dolaska u Njemačku trebaju raspitati o mogućnostima osiguranja: boravišna dozvola izdaje se samo uz predočenje dokaza o zdravstvenom osiguranju. Pregled zakonskih propisa:

Matična zemlja/vrsta boravka

Propisi o zdravstvenom osiguranju

Gostujući naučnici iz zemalja EEP¹ i zemalja koje su s Njemačkom sklopile sporazum o socijalnom osiguranju²

Zdravstveno osiguranje iz matične zemlje vrijedi i u Njemačkoj (Evropska kartica zdravstvenog osiguranja). Potreban je Obrazac br. 1 ili 101 zavoda za zdravstveno osiguranje ili službe za socijalno osiguranje iz matične zemlje.

Strani naučnici s boravištem u Njemačkoj (u slučaju dužeg boravka)

Obaveza zdravstvenog osiguranja kod jedne od ovlaštenih osiguravajućih kuća u Njemačkoj Postojeće zdravstveno osiguranje iz matične zemlje može se za vrijeme boravka u Njemačkoj prilagoditi tarifi prikladnoj za period boravka.

Gostujući naučnici s ugovorom o radu

Potrebno je njemačko zdravstveno osiguranje u sklopu programa obaveznog ili privatnog zdravstvenog osiguranja.

Gostujući naučnici sa stipendijama

Moguće je samo privatno zdravstveno osiguranje.

Zdravstveno osiguranje za useljenike u Njemačku

Osobe koje se žele useliti u Njemačku i time ostvariti pravo dugotrajnog boravka, moraju sklopiti ugovor o zdravstvenom osiguranju. Izdavanje njemačke vize u suprotnom neće biti odobreno.

Pravo boravka za građane EU

Građani zemalja članica EU, u pravilu, imaju pravo življenja u bilo kojoj zemlji EU, čak i ako nisu zaposleni u odnosnoj zemlji. Pravo boravka vezano je za dva uslova:

1
Useljenici moraju dokazati da imaju „dovoljna sredstva“ za plaćanje životnih troškova u odnosnoj zemlji EU.

2
Sklapanje ugovora o zdravstvenom osiguranju u „novoj“ zemlji EU.

Pravila za državljane zemalja van EU

Useljenici iz zemalja kojima je za ulazak u Njemačku potrebna viza, već u tom trenutku moraju predočiti dokaz o zdravstvenom osiguranju. Zavisno od toga je li useljenik zaposlen ili ne, vrijede različiti uslovi kako za obavezno, tako i za privatno zdravstveno osiguranje.

Posebni propisi za tražitelje azila u Njemačkoj

Osobe koje u Njemačkoj traže zaštitu od političkog ili drugog progona, imaju poseban status. Traž

Pravo prema članu 4 Zakona o uslugama za tražitelje azila (AsylbLG) uključuje:

kod akutnih oboljenja: ljekarski tretman, uključujući zavoje i lijekove i ostale usluge potrebne za oporavak,

njegu i nadzor ljekara i njegovatelja, u koje spada i usluga babice i lijekovi i zavoji za trudnice i porodilje,

pravo na preventivne preglede i imunizaciju/vakcinaciju.

Njemačko zdravstveno osiguranje za učenike, pripravnike i au-pair osobe

limit obaveznog osiguranja

Učenici na razmjeni, strani pripravnici i au-pair osobe, koji se zaposle u Njemačkoj, moraju predočiti dokaz o zdravstvenom osiguranju i osiguranju od nesreća na radu za period svog boravka u Njemačkoj. Strani pripravnici i au-pair osobe dužni su imati obavezno zdravstveno osiguranje samo ako zarađuju više od 450 EUR mjesečno. Oni međutim mogu sklopiti i ugovor o privatnom zdravstvenom osiguranju, osmišljenom posebno za potrebe stranih gostiju i posjetilaca iz zemalja EEP¹ i zemalja koje su s Njemačkom sklopile sporazum o socijalnom osiguranju².

Zdravstveno osiguranje iz matične zemlje ili u Njemačkoj?

Posjetioci iz zemalja članica EEP¹ u Njemačkoj imaju pravo na liječenje na osnovu Evropske kartice zdravstvenog osiguranja (EHIC). Ako je matična zemlja s Njemačkom sklopila sporazum o socijalnom osiguranju², uključujući i propise o zdravstvenom osiguranju, u određenim okolnostima postoje prava na usluge u Njemačkoj. Opseg usluga određuje se odnosnim sporazumom. Ako matična zemlja nije zemlja članica EEP¹ i ako ne postoji sporazum u oblasti socijalnog osiguranja², potrebno je sklopiti ugovor o privatnom zdravstvenom osiguranju. Za au-pair osobe troškove privatnog zdravstvenog osiguranja (PKV) i osiguranja u slučaju nesreća na radu snosi porodica domaćina.

Starosna ograničenja za au-pair poslove:

U pravilu: 18 do 27 godina.

Za podnošenje zahtjeva za vizu: 18 do 26 godina.

Porijeklo iz zemalja van EU: 18 do 24 godine.

Maksimalan period trajanja osiguranja: 12 mjeseci.

Prije boravka u inostranstvu preporučljivo je nezavisno potražiti savjet u matičnoj zemlji ili u zemlji boravka. To je, na primjer moguće, u nadležnim diplomatskim predstavništvima, službama za strance ili posebno u osiguravajućim kućama.

Pažnja! Ponude tarifa i usluge razlikuju se zavisno od ponuđača – zbog toga je potrebno prvo detaljno provjeriti cijene i usluge. Osim toga postoje i tarife za osobe koje se u Njemačkoj zadržavaju kratkotrajno, u sklopu radnog ili turističkog programa.

Korisni savjeti za strance u Njemačkoj

Šta učiniti u hitnom slučaju? Upravo u hitnom slučaju, kada je potrebna liječnička pomoć, bitno je znati kome se možete obratiti i kako dobiti pomoć.

1. Važni brojevi telefona za hitne slučajeve

Kada je potreban hitan i neposredan medicinski tretman ili kada je riječ o nekoj drugoj hitnoj situaciji, potrebni su sljedeći telefoni za hitne slučajeve:

112 → Hitna pomoć/ambulantno vozilo i/ili vatrogasna služba (vrijedi u cijeloj Evropi)
110 → Policija

Svi pozivi na brojeve telefona za hitne slučajeve su besplatni.

2. Dežurni ljekari

Mogućnosti dobivanja ljekarske pomoći van radnog vremena:

  • Tel.:116117 → Dežurna ljekarska služba udruženja ljekara koji imaju ugovor sa zavodom za zdravstveno osiguranje
  • Hitan prijem u gradsku bolnicu ili lokalnu univerzitetsku kliniku.

Obrazovne ustanove

Adresa

Savezno ministarstvo vanjskih poslova 
(Auswärtiges Amt)

www.auswaertiges-amt.de

Savezni ured za migraciju i izbjeglice
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)

www.bamf.de

Povjerenstvo Savezne vlade za strance
(Bundesausländerbeauftragte)

www.bundes­auslaender­beauftragte.de

Pokrajinska vijeća za izbjeglice
(Die Landesflüchtlingsräte) 

www.fluechtlingsrat.de

Njemačka služba za akademsku razmjenu
(Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD)

www.daad.de

Njemački savez studenata
(Deutsches Studentenwerk (DSW) e.V.)

www.internationale-studierende.de

Fondacija za unapređivanje Konferencije rektora visokoškolskih ustanova
(Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz)

www.hochschul­kompass.de

Sekretarijat Stalne konferencije ministara kulture saveznih pokrajina 
Centralno tijelo za strane obrazovne sisteme  
(Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder)

www.anabin.kmk.org

Goethe-Institut e. V.

www.goethe.de

Društvo za pripremu akademskih studija i razvoj testova (Gesellschaft für Akademische
Studienvorbereitung und Testentwicklung e. V. TestDaF-Institut)

www.testdaf.de

Savezno ministarstvo za obrazovanje i istraživanje
(Bundesministerium für Bildung und Forschung)

www.bmbf.de

Savezni osiguravajući zavod (Bundesversicherungsamt)

www.bundes­versicherungs­amt.de

Savezna centrala za političko obrazovanje
(Bundeszentrale für politische Bildung – bpb)

www.bpb.de

 Njemačka služba za koordinaciju zdravstvenog osiguranja sa inostranstvom
(Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland - DVKA)

www.dvka.de

Zdravstvene ustanove

Adresa

Savezno ministarstvo zdravstva (Bundesministerium für Gesundheit – BMG)

www.bundes­gesundheits­ministerium.de

Savezna centrala za zdravstveno prosvjećivanje

(Bundeszentrale für gesund­heit­liche Aufklärung – BZgA)

www.bzga.de

Savezno udruženje za prevenciju obolјenja i unapređenje zdravlja

(Bundesvereinigung für Prävention und Gesund­heits­förderung e. V. – BVPG)

www.bvpraevention.de

Nezavisno udruženje za savjetovanje pacijenata u Njemačkoj
(Unabhängige Patienten­beratung Deutschland – UPD)

www.patienten­beratung.de/de

Crveni krst/križ Njemačke (Deutsches Rotes Kreuz – DRK)

www.drk.de

Njemačka Diakonia (Diakonie Deutschland)

www.diakonie.de

Caritas Njemačke (Caritas Deutschland)

www.caritas.de

Radne grupe dobrovoljnih nevladinih organizacija
(Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege – BAGFW)

www.bagfw.de

Njemačka pomoć oboljelima od AIDS-a (Deutsche AIDS-Hilfe)

www.aidshilfe.de

Glavni njemački ured za pitanja ovisnosti (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. – DHS)

www.dhs.de

Njemačko društvo za unapređenje polnog zdravlja (Deutsche STI-Gesellschaft e.V. /
Gesellschaft zur Förderung der Sexuellen Gesundheit)

www.dstig.de

Njemačko društvo za ishranu (Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.)

www.dge.de

Mreža zdravih gradova (Das Gesunde Städte-Netzwerk)

www.gesunde-staedte-netzwerk.de

¹

Zemlje članice EU i EEP:

Zemlje članice EU i Lihtenštajn, Norveška, Island + Švicarska
²

Zemlje koje su s Njemačkom sklopile sporazum o socijalnom osiguranju:

Bosna i Hercegovina, Prekomorski departmani Francuske (Francuska Gvajana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Reunion), Izrael3, Hrvatska, Maroko, Makedonija, Crna Gora, Srbija, Turska i Tunis
³

Sporazum se odnosi isključivo na porodiljnu naknadu u sklopu zdravstvenog osiguranja.

MerkenMerken