Sairausvakuutus Saksassa

Sairausvakuutus Saksassa

Vuodesta 2009 alkaen jokaisella henkilöllä, jolla on pysyvä asuinpaikka Saksan liittotasavallassa, on oltava sairausvakuutus. Myös lyhytaikaiseen Saksassa oleskeluun vaaditaan sairausvakuutus, muuten viisumia ei myönnetä.

SaksaLakisääteinen sairausvakuutusYksityinen sairausvakuutusOpiskelijatUlkomaalainen työntekijäVierailevat tutkijatTurvapaikanhakijatHarjoittelijat/au pairitVinkkejä/linkkejä

Saksalaisen sairausvakuutusjärjestelmän erityisominaisuuksia

Saksalaiselle sairausvakuutukselle on ominaista dualistinen järjestelmä, joka koostuu lakisääteisestä sairausvakuutuksesta (GKV) ja yksityisestä sairausvakuutuksesta (PKV). GKV on kaikkien saatavilla, kun taas yksityistä sairausvakuutusta koskevat tietyt ehdot.

Euroopan talousalueen¹ (ETA) kansalaiset ja kansalaiset niistä maista, joiden kanssa on solmittu sosiaaliturvasopimus², voivat edelleen olla vakuutettuja kotimaassaan. Muiden maiden vakuutussuoritukset voivat olla huomattavan erilaisia Saksaan verrattuna. Tällöin oma rahoitus tai lisävakuutuksen ottaminen voi olla välttämätöntä.

Lakisääteinen sairausvakuutus (GKV) ja yhteisvastuun periaate

Lakisääteisen sairausvakuutuksen maksut riippuvat tuloista. Perustana on koko kokonaistulo, josta peritään yhdenmukainen 14,6 %:n maksuosuus (tilanne 2019). Tämä jaetaan tasan vakuutetun ja työnantajan kesken, jolloin kunkin osa on 7,3 prosenttia. Lisäksi jokainen sairausvakuutuskassa perii eri suuruisen lisämaksun, jonka maksaa vain työntekijä. Jos laskennallinen enimmäisraja (2019: 4 537,50 euroa kuukaudessa) ylittyy, sen ylittävällä tulolla ei ole merkitystä maksua laskettaessa. Lakisääteisessä sairausvakuutuksessa voidaan lapset ja aviopuoliso vakuuttaa perhevakuutuksella maksutta.

Joidenkin henkilöryhmien täytyy liittyä jäseneksi lakisääteisen sairausvakuutukseen. Näihin kuuluvat muun muassa:

Toimihenkilöt (kokonaistulot vakuutusvelvollisuuden rajan alapuolella)

Eläkkeensaajat (jos aikaisempaa vakuutusaikaa on kertynyt riittävästi)

Työttömyyskorvauksen I saajat (Arbeitslosengeld I)

Lakisääteinen sairausvakuutus opasLakisääteinen sairausvakuutus luetteloLakisääteinen sairausvakuutus testiLakisääteinen sairausvakuutus vertailu

Yksilölliset suoritukset yksityisessä sairausvakuutuksessa

Jäsenyys yksityisessä sairausvakuutuksessa (PKV) ei ole mahdollinen kaikille. Työntekijät voidaan vakuuttaa yksityisellä sairausvakuutuksella vakuutusvelvollisuuden rajan (2019: 5 062,50 € kuukaudessa) ylittävästä bruttotulosta alkaen. Kyseisten henkilöiden on haettava vapautusta vakuutusvelvollisuudesta. Yksityiset sairausvakuutusyhtiöt edellyttävät usein vähimmäisaikaa pysyvälle oleskelulle Saksassa. Ulkomaalaisten vakuutuksenottajien on todistettava pitkäaikainen vakuutuskausi. Monet yksityiset vakuutusyhtiöt tarjoavat tälle ryhmälle erikoistariffeja, jotka on mukautettu tarpeisiin ja oleskelun kestoon.

Yksityisen sairausvakuutuksen anomisen yhteydessä esitetään yksityiskohtaisia kysymyksiä terveydentilasta (terveystarkastus). Saksalainen vakuutusturva päättyy heti, kun vakuutuksenottaja palaa kotimaahansa.

Seuraavat ryhmät ovat usein yksityisesti vakuutettuja:

Toimihenkilöt (bruttotulot ylittävät vakuutusvelvollisuuden rajan)

Virkamiehet

Itsenäiset ammatinharjoittajat ja freelancerit

Yksityisen sairausvakuutuksen maksut määräytyvät tuloista riippumatta terveydentilan, iän ja vakuutuksen laajuuden mukaan. Vakuutusmaksut lasketaan kullekin vakuutuksenottajalle yksilöllisesti.

Yksityisten sairausvakuutuksien palveluvalikoima ei suurelta osin ole valtion määräysten alainen ja se on paljon kattavampi kuin lakisääteinen sairausvakuutus. Lisäksi etuudet voidaan mukauttaa tarkasti vakuutuksenottajan tarpeisiin. Vakuutuksenottaja maksaa ensin itse kaikki hoitokustannukset. Vakuutus korvaa nämä kustannukset laskua vastaan (kulukorvausperiaate).

Lisävakuutukset

Lisävakuutusten tarkoituksena on kattaa sairausvakuutuksen puutteet. Sopimus solmitaan yksityisen vakuutusyhtiön kanssa tuloista riippumatta. Tärkeitä lisävakuutuksia ovat esimerkiksi täydentävä hoitovakuutus, täydentävä hammashoitovakuutus ja täydentävä sairaalavakuutus.

Yksityinen sairausvakuutus opasYksityinen sairausvakuutus vaihtoHammashoidon lisävakuutus opasYksityinen sairausvakuutus testiLisäsairausvakuutus opasHammashoidon lisävakuutus testi

Sairausvakuutus ulkomaalaisille opiskelijoille Saksassa

Kaikilla ulkomaalaisilla opiskelijoilla, jotka aloittavat opiskelun saksalaisessa yliopistossa tai korkeakoulussa, on oltava sairausvakuutus. Ilmoittautuminen yliopistoon tai korkeakouluun ei ole mahdollista ilman todistusta sairausvakuutuksesta.

Sairausvakuutus kotimaassa Vakuutusvaihtoehdot Saksassa Lisäehdot
Lakisääteinen sairausvakuutus Hyväksyntä lakisääteisessä sairausvakuutuksessa Kotimaan sairausvakuutuskassan eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC)
Yksityinen sairausvakuutus Yksityinen sairausvakuutus Kotimaan sairausvakuutuskassan vahvistus;

Suoritukset ja lääkkeet laskutetaan omalta sairausvakuutuskassalta

Ei sairausvakuutusta Lakisääteinen tai yksityinen sairausvakuutus Yli 30-vuotiaille vain yksityinen sairausvakuutus on mahdollinen

Huomio: Ulkomaalaiset opiskelijat, jotka ovat Saksassa yksityisesti vakuutettuja, mutta eivät ole vielä 30-vuotiaita, tarvitsevat oppilaitokseen ilmoittautumista varten usein todistuksen siitä, että heidät on vapautettu lakisääteisestä sairausvakuutuksesta. Sen jälkeen pääsy lakisääteiseen sairausvakuutukseen opintojen aikana ei ole enää mahdollista.

Vakuutus ulkomaalaisille opiskelijoille Sairausvakuutuksen maksu Hoitovakuutuksen maksu Maksut yhteensä
Opiskelijat, ei lapsia (yli 23-vuotiaat) 76,04 euroa*

24,55 euroa**

100,59 euroa*

Alle 23-vuotiaat opiskelijat, joilla on lapsia 76,04 euroa*

22,69 euroa**

98,73 euroa*

*Lakisääteisen vakuutuksen maksut ulkomaalaisille opiskelijoille ovat samat kaikilla sairausvakuutuskassoilla. Lisäksi maksuun lisätään kulloisenkin sairausvakuutuskassan oma lisämaksu.
**Hoitovakuutuksen maksut ovat opiskelijoille, joilla on lapsia, 3,05 %, yli 23.-vuotiaille lapsettomille 3,30 %.

Ennen opiskelun aloittamista ulkomaalaisten opiskelijoiden tulisi kysyä neuvoa vastaavalta oppilaskunnalta tai kansainvälisten asioiden toimistolta (International office).

Työskentely Saksassa – Sairausvakuutus ulkomaalaisille työntekijöille

Yleensä pätee: työntekijä kuuluu sen maan sosiaaliturvan piiriin, jossa hän työskentelee. Myös lyhytaikaisen, työstä johtuvan oleskelun aikana on välttämätöntä liittyä saksalaisen sairausvakuutuksen piiriin.

EU-kansalaisten sairausvakuutusturva

Ulkomaalaiset työntekijät, jotka tulevat ETA-jäsenmaista¹ ja niistä maista, joiden kanssa Saksa on solminut sosiaaliturvasopimuksen², tarvitsevat Saksassa sairausvakuutuksen, riippumatta siitä, toimivatko he palkattuina työntekijöinä vai itsenäisinä ammatinharjoittajina. Tämä pätee myös silloin, kun työssäkäyvä asuu toisessa jäsenvaltiossa tai työnantajan kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa. On vain kaksi poikkeusta:

1
henkilö työskentelee samanaikaisesti työntekijänä yhdessä jäsenvaltiossa ja itsenäisenä ammatinharjoittajana toisessa jäsenvaltiossa ⇢ sosiaaliturva mahdollinen molemmissa valtioissa

2
henkilö lähetetään väliaikaisesti ulkomaille (enintään 12 kuukautta) ⇢ sairausvakuutus kotimaassa (tätä varten tarvitaan lomake E 101)

Ei-EU-kansalaisten sairausvakuutusturva

Oleskelun kestosta riippumatta EU:n ulkopuoliset työssäkäyvät kuuluvat Saksan sairausvakuutusvelvollisuuden piiriin, mikäli he työluvan lisäksi voivat esittää myös oleskeluluvan. Kolmansien maiden kansalaiset voivat hakea tätä Saksan ulkomaanedustustosta tai ulkomaalaisviranomaisilta Saksassa.

Työskenteleminen ja tutkimuksen tekeminen Saksassa – Sairausvakuutus ulkomaalaisille työntekijöille ja vieraileville tutkijoille

Säännökset vieraileville tutkijoille

Sairausvakuutus on pakollinen myös vieraileville tutkijoille ja heidän mukanaan tuleville perheenjäsenille. Siksi kolmansien maiden kansalaisille on ehdottoman välttämätöntä, että he tiedustelevat vakuutusvaihtoehdoista jo ennen matkaa: oleskelulupa myönnetään vain, jos todistus sairausvakuutuksesta esitetään. Lakisääteisten säännösten yhteenveto:

Alkuperä/oleskelun tyyppi Sairausvakuutuksen säännökset
Vierailevat tutkijat ETA-maista1 ja maista, joiden kanssa on solmittu sosiaaliturvasopimus2 Kotimaan sairausvakuutus voimassa myös Saksassa (European Health Insurance Card).
Vaaditaan kotimaan sairausvakuutuskassalta tai sosiaaliturvaviranomaiselta saatu lomake numero 1 tai 101
Saksassa asuvat vierailevat tutkijat (pidempi oleskelu) Sairausvakuutusvelvollisuus sellaisessa vakuutusyhtiössä, jolla on toimilupa Saksassa
Kotimaan voimassa oleva sairausvakuutus voidaan muuttaa Saksassa oleskelun ajaksi lepääväksi vakuutukseksi, joka astuu voimaan, kun muutetaan takaisin kotimaahan.
Vierailevat tutkijat, joilla on työsopimus Saksalainen sairausvakuutus lakisääteisessä tai yksityisessä sairausvakuutuskassassa välttämätön
Vierailevat tutkijat, jotka ovat saaneet apuraha Vain yksityinen sairausvakuutus mahdollinen

Sairausvakuutus maahanmuuttajille Saksassa

Henkilöiden, jotka haluaisivat muuttaa Saksaan pysyvästi, on otettava sairausvakuutus. Muutoin Saksan viisumia ei myönnetä.

EU-kansalaisten oleskeluoikeus

Periaatteessa Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisilla on oikeus asua missä tahansa EU-maassa, myös vaikka he eivät työskentelisikään siellä. Oleskeluoikeuteen liittyy kuitenkin kaksi ehtoa:

1
maahanmuuttajien on todistettava, että heillä on riittävästi varoja voidakseen vastata toimeentulostaan asianomaisessa EU-maassa

2
Maahanmuuttajan on otettava sairausvakuutus ”uudessa” EU-maassa

Säännökset ei-EU-maiden kansalaisille

Maahanmuuttajien, jotka tarvitsevat viisumin Saksaan tulemista varten, on todistettava sairausvakuutusturva jo tässä vaiheessa. Sen mukaan onko maahanmuuttaja työssäkäyvä vai ei, sovelletaan erilaisia ehtoja sekä lakisääteiseen että yksityiseen sairausvakuutukseen.

Erikoissäännökset turvapaikanhakijoille Saksassa

Henkilöille, jotka hakevat Saksasta turvapaikkaa poliittisesta tai muusta vainosta johtuen, myönnetään erityisasema. Periaatteessa turvapaikanhakijat eivät kuulu lakisääteisen sairausvakuutuksen piiriin. Sairastumistapauksessa heillä on oikeus etuuksiin saksalaisen turvapaikanhakijoita koskevan lainsäädännön (AsylbLG) mukaisesti. Oleskelun luonteesta ja kestosta riippuen sovelletaan lain mukaan erilaisia etuustasoja.

Turvapaikanhakijoita koskevan lainsäädännön (AsylbLG) 4. pykälän mukaan:

akuutit sairaustapaukset: lääkärinhoito, mukaan lukien sideaineet ja lääkkeet sekä muut palvelut, jotka edesauttavat toipumista

hoito ja lääkärinhoito, joihin kuuluvat kätilön apu sekä lääkkeet ja sideaineet raskaana oleville ja äskettäin synnyttäneille

Mahdollisuus seulontatutkimuksiin ja suojarokotuksiin

Saksalainen sairausvakuutus koululaisille, harjoittelijoille ja au paireille

Pakollinen vakuutus raja

Vaihto-oppilaiden, ulkomaalaisten harjoittelijoiden sekä Saksaan töihin tulevien au pairien täytyy esittää todistus sairausvakuutuksesta ja tapaturmavakuutuksesta oleskelunsa ajaksi. Ulkomaalaiset harjoittelijat ja au pairit ovat lain mukaan vakuutusvelvollisia vain, jos he ansaitsevat kuukaudessa yli 450 euroa. He voivat kuitenkin hankkia yksityisen sairausvakuutuksen, joka on räätälöity erityisesti ulkomaalaisten vieraiden ja sellaisten vierailijoiden tarpeisiin, jotka tulevat Euroopan talousalueelta¹ sekä valtioista, joilla on Saksan kanssa solmittu sosiaaliturvasopimus².

Sairausvakuutus kotimaasta vai Saksasta?

ETA-jäsenmaista¹ tulevia vierailijoita voidaan hoitaa Saksassa eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (EHIC). Jos kotimaa on solminut Saksan kanssa sosiaaliturvasopimuksen², joka kattaa myös sairausvakuutuksen säännökset, voidaan Saksassa vaatia palveluita tietyissä olosuhteissa. Palvelujen laajuus määräytyy asianomaisen sopimuksen mukaan. Jos kotimaa ei kuulu ETA:an¹ eikä sosiaaliturvasopimusta² ole solmittu Saksan kanssa, on otettava yksityinen sairausvakuutus. Isäntäperhe maksaa au pairien yksityisen sairausvakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen.

Ikärajoitukset au paireille:

Yleensä: 18-27 vuotta

Viisumin hakemista varte: 18-26 vuotta

Ei-EU-maista tulevat: 18-24 vuotta

vakuutuksen enimmäiskesto: 12 kuukautta

On suositeltavaa hankkia riippumatonta neuvontaa kotimaassa tai oleskelumaassa ennen ulkomaille muuttoa. Neuvoa saa esimerkiksi vastaavista ulkomaan edustustoista, vastaavalta ulkomaalaisviranomaiselta ja erityisesti vakuutusyhtiöistä.

Huomio: Tariffitarjoukset ja palvelut vaihtelevat palveluntarjoajan mukaan, siksi hintoja ja palveluita on tutkittava huolellisesti etukäteen. Lisäksi on olemassa tariffeja henkilöille, jotka oleskelevat Saksassa lyhytaikaisesti Work & Travel -ohjelman puitteissa.

Hyödyllisiä vinkkejä ulkomaalaisille SaksassaMitä tehdä hätätilanteessa? Etenkin jos hätätilanteessa tarvitaan lääkinnällistä hoitoa, on tärkeää tietää, kenen puoleen kääntyä ja kuinka on mahdollista saada apua.

1. Tärkeitä puhelinnumeroita hätätilanteissa

Seuraavat hätänumerot ovat välttämättömiä, jos lääkintää tarvitaan nopeasti ja välittömästi, tai jos on muu hätätilanne:

112 → Ensiapulääkäri/ambulanssi ja/tai palokunta (koskee koko Eurooppaa)
110 → Poliisi (Kaikki hätänumerot ovat maksuttomia.)

2. Lääkäripäivystys

Mahdollisuuksia saada lääketieteellistä hoitoa vastaanottoaikojen ulkopuolella:

  • 116117 → sairauskassojen lääkäriliittoon kuuluvien lääkärien päivystyspalvelu
  • Kunnallisen sairaalan tai yliopistosairaalan päivystys paikan päällä
Oppilaitokset Osoite
Ulkoasiainministeriö

www.auswaertiges-amt.de

Maahanmuutto- ja pakolaisvirasto

www.bamf.de

Liittovaltion ulkomaalaisvaltuutettu www.bundes­auslaender­beauftragte.de
Alueelliset pakolaisneuvostot

www.fluechtlingsrat.de

Saksan akateeminen vaihtopalvelu

www.daad.de

Saksan opiskelijoidenliitto

www.internationale-studierende.de

Rahasto korkeakoulujen rehtoreiden konferenssien edistämiseen

www.hochschul­kompass.de

Osavaltioiden kulttuuriministerien pysyvän kokouksen sihteeristö
Ulkomaalaisen koulutusjärjestelmän keskus

www.anabin.kmk.org

Goethe-instituutti

www.goethe.de

Akateemisen opiskelun valmistelun ja testikehityksen yhteisö
TestDaF-instituutti

www.testdaf.de

Opetus- ja tutkimusministeriö

www.bmbf.de

Vakuutusvalvontavirasto

www.bundes­versicherungs­amt.de

Poliittisen koulutuksen keskus

www.bpb.de

Ulkomaan sairausvakuutuksen Saksan yhteyselin

www.dvka.de

Terveydenhoitolaitokset Osoite
Terveysministeriö

www.bundes­gesundheits­ministerium.de

Terveydenhuollon keskusliitto

www.bzga.de

Ennaltaehkäisyn ja terveydenedistämisen keskusjärjestö

www.bvpraevention.de

Saksan riippumaton potilasneuvonta

www.patienten­beratung.de/de

Saksan Punainen Risti

www.drk.de

Diakonia Saksassa

www.diakonie.de

Caritas-Saksa

www.caritas.de

Vapaaehtoisen hyväntekeväisyystyön kattojärjestö

www.bagfw.de

Saksan AIDS-tuki

www.aidshilfe.de

Riippuvuuteen liittyvien kysymysten keskus Saksassa

www.dhs.de

Saksan STI-yhdistys
Seksuaaliterveyden edistämisen liitto

www.dstig.de

Saksan ravitsemusliitto

www.dge.de

Terveet kaupungit -verkosto

www.gesunde-staedte-netzwerk.de

¹ EU-/ETA-maat: EU-jäsenmaat ja Liechtenstein, Norja, Islanti + Sveitsi
² Valtiot, jotka ovat solmineet sosiaaliturvasopimuksen Saksan kanssa: Bosnia-Hertsegovina, Ranskan merentakaiset läänit (Ranskan Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Israel³, Kroatia, Marokko, Makedonia, Montenegro, Serbia, Turkki ja Tunisia
³ Sopimus kattaa vain sairausvakuutuksen äitiysetuudet.

MerkenMerken