Zdravstveno osiguranje u Njemačkoj

Zdravstveno osiguranje

u Njemačkoj

Od 2009. g., svaka osoba sa stalnom adresom u SR Njemačkoj obveznik je zdravstvenog osiguranja. Zdravstveno osiguranje potrebno je i u slučaju kratkotrajnog boravka u Njemačkoj, jer se u suprotnom ne odobrava viza.

NjemačkojObavezno zdravstveno osiguranjePrivatno zdravstveno osiguranjestudentestrane radnikegostujuće znanstveniketražitelje azilapripravnike / au-pair osobenaputci / linkovi

Podaci o njemačkom sustavu zdravstvenog osiguranja

U Njemačkoj postoji dvojni sustav obaveznog zdravstvenog osiguranja i privatnog zdravstvenog osiguranja. Dok je obavezno zdravstveno osiguranje dostupno svakome, za privatno zdravstveno osiguranje postoje određeni uvjeti.

Stanovnici država članica Europskog Gospodarskog Prostora¹ (EGP) i državljani zemalja s kojima postoji sporazum o socijalnom osiguranju² mogu ostati osigurani u sklopu zdravstvenog osiguranja u svojoj zemlji. Usluge osiguranja u drugim zemljama mogu biti znatno drugačije nego u Njemačkoj. Stoga bi mogao biti potreban vlastiti financijski doprinos ili sklapanje dodatnog osiguranja.

Obavezno zdravstveno osiguranje i princip solidarnosti (GKV)

Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje ovise o visini primanja. Kao osnovica se uzima ukupni bruto prihod na koji se obračunava jedinstvena stopa od 14,6 posto (vrijedi do 2019.). Ona se podjednako raspodjeljuje na po 7,3 posto za osiguranika i poslodavca. Svako zdravstveno osiguranje dodatno obračunava i dodatnu stopu različite visine koju plaćaju samo posloprimci. Ako se prijeđe granica izračuna doprinosa (za 2019. g: 4.537,50 EUR mjesečno), to više nema utjecaja za izračun stope na viša primanja. U okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja djeca i bračni partneri mogu biti besplatno suosigurani u sklopu obiteljskog osiguranja.

Određene skupine moraju biti osiguranici obaveznog zdravstvenog osiguranja. Tu između ostalog spadaju:

zaposlenici (s bruto primanjima ispod granice obaveznog osiguranja)

umirovljenici (ako je ispunjeno vrijeme predosiguranja)

primatelji naknade za nezaposlene tipa I

Obavezno zdravstveno osiguranje savjetnikObavezno zdravstveno osiguranje popisObavezno zdravstveno osiguranje testObavezno zdravstveno osiguranje usporedba

Individualne usluge kod privatnog zdravstvenog osiguranja

Status osiguranika privatnog zdravstvenog osiguranja nije moguć za svakoga. Zaposlenici s bruto primanjima iznad granice obaveznog osiguranja (za 2019. g: 5.062,50 EUR mjesečno) mogu biti osiguranici privatnog zdravstvenog osiguranja. Dotične osobe moraju raskinuti ugovor s obaveznim zdravstvenim osiguranjem. Privatna zdravstvena osiguranja kao uvjet često navode određeni minimalni period stalnog boravka u Njemačkoj. Strani osiguranici moraju dokazati dugotrajni period osiguranja. Mnoge privatne osiguravajuće kuće za tu skupinu nude posebne tarife koje su prilagođene potrebama i trajanju boravka.

Pri podnošenju zahtjeva za privatno zdravstveno osiguranje postavljaju se brojna pitanja o zdravstvenom stanju. Njemačko osiguranje prestaje vrijediti čim se osiguranik vrati u matičnu zemlju.

Ove skupine često su osigurane privatno:

zaposlenici (s bruto primanjima iznad granice obaveznog osiguranja)

državni službenici

samozaposlene osobe i pripadnici slobodnih zanimanja

Doprinosi za privatno zdravstveno osiguranje ne ovise o iznosu primanja, nego se određuju prema zdravstvenom stanju, dobi i odabranom opsegu usluga. Premije se određuju individualno za svakog osiguranika.

Ponuda usluga privatnog zdravstvenog osiguranja ne podliježe državnim odredbama i znatno je opsežnija od obaveznog osiguranja. Osim toga, usluge se mogu ciljano prilagoditi svakom osiguraniku. Sve troškove liječenja osiguranici prvo plaćaju unaprijed. Osiguranje te troškove nadoknađuje na osnovu predočenih računa (princip nadoknade troškova).

Dodatna osiguranja

Dodatna osiguranja služe za popunjavane nedostataka zdravstvenog osiguranja. Ugovor se sklapa u privatnoj osiguravajućoj kući i ne ovisi o iznosu primanja. Važniji tipovi dodatnog osiguranja su primjerice dodatno osiguranje za potrebe njege, dodatno zubarsko osiguranje te dodatno osiguranje za potrebe bolničkog liječenja.

Privatno zdravstveno osiguranje savjetnikPrivatno zdravstveno osiguranje promjenadentalnu osiguranje savjetnikPrivatno zdravstveno osiguranje testDodatna osiguranja savjetnikdentalnu osiguranje test

Zdravstveno osiguranje za strane studente u Njemačkoj

Svi strani studenti koji započnu studij na nekom njemačkom sveučilištu ili visokoj školi moraju biti zdravstveno osigurani. Bez dokaza o zdravstvenom osiguranju nije moguć upis.

Obveza osiguranja za studente u Njemačkoj

Uvjeti su različiti i ovise o svrsi boravka, zemlji porijekla i dobi studenta. Postoji temeljna podjela na pet grupa:

1 studenti iz zemalja članica EGP¹ ili država koje su s Njemačkom sklopile sporazum o socijalnom osiguranju²
2 studenti iz svih ostalih zemalja
3 studenti stariji od 30 godina, odnosno oni koji su završili 14. semestar
4 polaznici pripremnih tečajeva jezika za studente
5 strani apsolventi doktorskih studija i stipendisti

 

Zdravstveno osiguranje za državljane EU ispod 30 godina / od 14 semestara

Zdravstveno osiguranje u matičnoj zemlji Mogućnosti zdravstvenog osiguranja u Njemačkoj Dodatni uvjeti
Obavezno zdravstveno osiguranje Priznavanje
obaveznog zdravstvenog osiguranja
Europska kartica zdravstvenog osiguranja iz matične zemlje
Privatno zdravstveno osiguranje Privatno zdravstveno osiguranje Potvrda osiguranja iz matične zemlje;

obračun usluga i lijekova s vlastitom osiguravajućom kućom

bez zdravstvenog osiguranja Obavezno ili privatno zdravstveno osiguranje iznad 30 godina moguće je samo privatno osiguranje

Pažnja: Strani studenti mlađi d 30 godina koji su u Njemačkoj privatno osigurani pri upisu često moraju imati i potvrdu o oslobođenju od obaveznog zdravstvenog osiguranja. Nakon toga, pristupanje u program obaveznog zdravstvenog osiguranja tijekom studijskog boravka više nije moguće.

Obavezno zdravstveno osiguranje za državljane zemalja izvan EU

Studenti iz svih ostalih zemalja za vrijeme boravka u Njemačkoj moraju biti osigurani u sklopu obaveznog ili privatnog zdravstvenog osiguranja. Studenti stariji od 30 godina te oni koji su završili 14. semestar više ne mogu biti osigurani u sklopu obaveznog zdravstvenog osiguranja, nego se moraju osigurati privatno. Isto vrijedi i za osobe koje u Njemačkoj pohađaju pripremne tečajeve jezika za studente.

Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje (vrijede do 2019.)

Osiguranje za strane studente Doprinos za zdravstveno osiguranje Doprinos za osiguranje za potrebe njege Ukupan iznos doprinosa
studenti bez djece (iznad 23 godine) 76,04 eura*

24,55 eura**

100,59 eura*

studenti do 23 godine, odnosno s djetetom 76,04 eura*

22,69 eura**

98,73 eura*

*Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje za strane studente jednaki su kod svih osiguravajućih kuća. Na to se zaračunava dodatni individualni doprinos pojedine osiguravajuće kuće.
**Doprinosi za osiguranje za potrebe njege za studente s djecom iznosi 3,05 %, a za one starije od 23 godine bez djece 3,30 posto.

Prije početka studija, preporučljivo je da se studenti informiraju kod odgovornih studentskih udruga ili ureda za međunarodnu akademsku suradnju.

Rad u Njemačkoj – Zdravstveno osiguranje za strane radnike

Načelno vrijedi pravilo: posloprimac treba biti socijalno osiguran u zemlji u kojoj radi. Čak i u slučaju kratkotrajnog radnog boravka, potrebno se osigurati u jednoj od njemačkih kuća za zdravstveno osiguranje.

Zdravstveno osiguranje za državljane zemalja EU

Strani radnici iz zemalja članica EGP¹ ili država koje su s Njemačkom sklopile sporazum o socijalnom osiguranju² moraju biti zdravstveno osigurani u Njemačkoj, bez obzira jesu li zaposleni u nekom poduzeću ili samozaposleni. To vrijedi i u slučaju kada zaposlenik živi u drugoj državi članici ili kada se sjedište poslodavca nalazi u drugoj zemlji članici EU. Postoje samo dvije iznimke:

1
ako je jedna osoba istovremeno zaposlena kao posloprimac u jednoj državi članici, a u drugoj zemlji članici radi kao samozaposlena osoba, socijalno osiguranje moguće je u obje države

2
vremenski ograničeno upućivanje u inozemstvo (najviše 12 mjeseci) -> zdravstveno osiguranje u matičnoj zemlji (za to je potreban obrazac E 101)

Zdravstveno osiguranje za državljane ostalih zemalja

Bez obzira na trajanje boravka, zaposlenici izvan EU obavezni su se zdravstveno osigurati u Njemačkoj, ako osim radne dozvole imaju i boravišnu. Državljani trećih zemalja mogu je zatražiti u njemačkom diplomatskom predstavništvu ili uredu za strance u Njemačkoj.

Rad i istraživanje u Njemačkoj – Zdravstveno osiguranje za strane radnike i gostujuće znanstvenike

Pravila za gostujuće znanstvenike

Za gostujuće znanstvenike (istraživače) i prateće članove obitelji zdravstveno osiguranje također je obavezno. Stoga se državljani trećih zemalja već prije dolaska u Njemačku trebaju raspitati o mogućnostima osiguranja: Boravišna dozvola izdaje se samo uz predočenje dokaza o zdravstvenom osiguranju. Pregled zakonskih odredbi:

Matična zemlja/vrsta boravka Odredbe o zdravstvenom osiguranju
Gostujući znanstvenici iz zemalja EGP1 i država koje su s Njemačkom sklopile sporazum o socijalnom osiguranju2 Zdravstveno osiguranje iz matične zemlje vrijedi i u Njemačkoj (Europska kartica zdravstvenog osiguranja). Potreban je Obrazac br. 1 ili 101 zdravstvenog osiguranja ili tijela za socijalno osiguranje iz matične zemlje
Strani znanstvenici s adresom u Njemačkoj (u slučaju duljeg boravka) Obaveza zdravstvenog osiguranja kod jedne od njemačkih ovlaštenih osiguravajućih kuća
postojeće zdravstveno osiguranje iz matične zemlje može se za vrijeme boravka u Njemačkoj prilagoditi tarifi prikladnoj za trajanje boravka
Gostujući znanstvenici s ugovorom o radu potrebno je njemačko zdravstveno osiguranje u sklopu programa obaveznog ili privatnog zdravstvenog osiguranja
Gostujući znanstvenici sa stipendijama moguće je samo privatno zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje za useljenike u Njemačku

Osobe koje se žele useliti u Njemačku te time ostvariti pravo dugotrajnog boravka moraju sklopiti ugovor o zdravstvenom osiguranju. U suprotnom, izdavanje njemačke vize neće biti odobreno.

Pravo boravka za državljane EU

Načelno, državljani zemalja članica EU imaju pravo života u bilo kojoj zemlji Unije, čak i ako nisu zaposleni u njoj. Dva su uvjeta vezana uz pravo boravka:

1
Useljenici moraju dokazati da posjeduju „dostatna sredstva“ za životne troškove u dotičnoj EU zemlji

2
Sklapanje ugovora o zdravstvenom osiguranju u „novoj“ EU zemlji

Pravila za državljane ostalih zemalja

Useljenici iz zemalja kojima je za ulazak u Njemačku potrebna viza već u tom trenutku moraju predočiti dokaz o zdravstvenom osiguranju. Ovisno o tome je li useljenik zaposlen ili ne vrijede drugačiji uvjeti kako za obaveznotako i zaprivatno zdravstveno osiguranje.

Posebne odredbe za tražitelje azila u Njemačkoj

Osobe koje u Njemačkoj traže zaštitu od političkog ili drugog progona imaju poseban status. Načelno, tražitelji azila se ne osiguravaju putem obaveznog zdravstvenog osiguranja. U slučaju bolesti imaju pravo na usluge temeljem Zakona o naknadama za tražitelje azila. Opseg usluga ovisi o statusu i trajanju boravka.

Prava prema članku 4 Zakona o naknadama za tražitelje azila uključuju:

kod akutnih bolesti: liječnički tretman, lijekove i zavoje te ostale usluge potrebne za ozdravljenje

skrb i nadzor liječnika i njegovatelja, tu spada i usluga primalje te opskrba lijekovima i zavojima za trudnice i rodilje

Pravo na preventivne preglede i cijepljenja

Njemačko zdravstveno osiguranje za učenike, pripravnike i au-pair osobe

granice obaveznog osiguranja

Učenici na razmjeni, strani pripravnici te au-pair osobe, koji se u Njemačkoj zaposle, moraju predočiti dokaz o zdravstvenom osiguranju te osiguranju protiv nezgoda za period svog boravka u Njemačkoj. Strani pripravnici i au-pair osobe obveznici su obaveznog zdravstvenog osiguranja samo ako zarađuju više od 450 EUR mjesečno. Mogu, međutim, sklopiti ugovor o privatnom zdravstvenom osiguranju, osmišljenom upravo za potrebe stranih gostiju i posjetitelje iz zemalja EGP¹ i država koje su s Njemačkom sklopile sporazum o socijalnom osiguranju².

Zdravstveno osiguranje iz matične zemlje ili u Njemačkoj?

Posjetitelji iz zemalja EGP¹ u Njemačkoj imaju pravo na liječenje temeljem Europske kartice zdravstvenog osiguranja. Ukoliko je matična zemlja s Njemačkom sklopila sporazum o socijalnom osiguranju², uključujući i odredbe i zdravstvenom osiguranju, pod određenim okolnostima postoje prava na usluge u Njemačkoj. Opseg usluga određuje se dotičnim sporazumom. Ako se matična zemlja ne nalazi unutar EGP i ako ne postoji sporazum o socijalnom osiguranju², potrebno je sklopiti privatni ugovor o zdravstvenom osiguranju. Za au-pair osobe troškove privatnog zdravstvenog osiguranja i osiguranja u slučaju nezgoda snosi obitelj domaćina.

Starosna ograničenja za au-pair poslove:

U pravilu: 18 do 27 godina

Za podnošenje zahtjeva za vizu: 18 do 26 godina

Podrijetlo iz zemalja izvan EU: 18 do 24 godine

maksimalno trajanje osiguranja: 12 mjeseci

Prije boravka u inozemstvu preporučljivo se neovisno informirati u matičnoj zemlji ili u zemlji boravka. To je primjerice moguće u nadležnim diplomatskim predstavništvima, službama za strance ili upravo osiguravajućim kućama.

Pažnja: Ponude tarifa i usluga razlikuju se ovisno o ponuditelju – stoga je prvo potrebno detaljno provjeriti cijene i usluge. Osim toga, postoje i posebne tarife za osobe koje se u Njemačkoj zadržavaju kratkotrajno, u sklopu radnog ili turističkog programa.

Korisni naputci za strance u Njemačkoj

Što učiniti u hitnom slučaju? Upravo u slučaju nezgode, kada je potrebna liječnička pomoć, bitno je znati kome se možete obratiti i kako dobiti pomoć.

1. Važni brojevi telefona za hitne slučajeve

Ovo su brojevi za slučaj kad je potreban hitan medicinski tretman, ili ako se radi o nekoj drugoj hitnoj situaciji:

112 → Hitna pomoć/ ambulantna kola i/ili Vatrogasci (vrijedi u cijeloj Europi)
110 → Policija (Svi brojevi telefona za hitne slučajeve su besplatni.)

2. Dežurni liječnici

Mogućnosti dobivanja liječničke pomoći izvan radnog vremena:

  • 116117 → Dežurna liječnička služba udruženja liječničkih fondova
  • Hitan prijem gradske bolnice ili lokalne sveučilišne klinike
Obrazovne ustanove Adresa
Auswärtiges Amt (Savezno ministarstvo vanjskih poslova)

www.auswaertiges-amt.de

Savezni ured za migraciju i izbjeglice

www.bamf.de

Povjerenstvo Savezne vlade za strance

www.bundes­auslaender­beauftragte.de
Pokrajinska vijeća za izbjeglice

www.fluechtlingsrat.de

Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD)

www.daad.de

Deutsches Studentenwerk (DSW) e.V. (Njemački savez studenata)

www.internationale-studierende.de

Zaklada za unapređivanje konferencije rektora ustanova u sustavu visokog obrazovanja

www.hochschul­kompass.de

Tajništvo stalne konferencijeministara kulture saveznih zemalja
Središnje tijelo za strane obrazovne sustave

www.anabin.kmk.org

Goethe-Institut e. V.

www.goethe.de

TestDaF-Institut (Društvo za pripremu akademskih studija i razvoj testova)

www.testdaf.de

Savezno ministarstvo za obrazovanje i znanost

www.bmbf.de

Bundesversicherungsamt (Savezni osiguravajući zavod)

www.bundes­versicherungs­amt.de

Savezna centrala za političko obrazovanje (bpb)

www.bpb.de

Deutsche Verbindungsstelle Kranken­versicherung – Ausland (DVKA)

www.dvka.de

Zdravstvene ustanove Adresa
Savezno ministarstvo zdravlja (BMG)

www.bundes­gesundheits­ministerium.de

Savezni centar za zdravstveno obrazovanje (BZgA)

www.bzga.de

Savezna udruga za prevenciju i promicanje zdravlja (BVPG)

www.bvpraevention.de

Neovisno njemačko savjetovalište za pacijente (UPD)

www.patienten­beratung.de/de

Crveni križ Njemačke (DRK)

www.drk.de

Njemačka Diakonia

www.diakonie.de

Njemački Caritas

www.caritas.de

Radne skupine dobrovoljnih nevladinih organizacija (BAGFW)

www.bagfw.de

Njemačka pomoć oboljelima od AIDS-a

www.aidshilfe.de

Središnji njemački ured za pitanja ovisnosti (DHS)

www.dhs.de

Njemačko društvo za promicanje spolnog zdravlja

www.dstig.de

Njemačko društvo za prehranu

www.dge.de

Mreža zdravih gradova

www.gesunde-staedte-netzwerk.de

¹ Zemlje članice EU i EGP: Zemlje članice EU i Lihtenštajn, Norveška, Island + Švicarska
² Države koje su s Njemačkom sklopile sporazum o socijalnom osiguranju: Bosna i Hercegovina, Francuski prekomorski departmani (Francuska Gvajana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Reunion), Izrael³, Hrvatska, Maroko, Makedonija, Crna Gora, Srbija, Turska i Tunis
³ Sporazum se odnosi isključivo na porodiljnu naknadu u sklopu zdravstvenog osiguranja.

MerkenMerken