Zdravstveno zavarovanje v Nemčiji

Zdravstveno zavarovanje v Nemčiji

Od leta 2009 mora biti vsaka oseba, ki ima stalno prebivališče v Zvezni republiki Nemčiji, obvezno zdravstveno zavarovana. Tudi za kratkotrajna bivanja v Nemčiji je potrebno zdravstveno zavarovanje, sicer se izdaja vizuma zavrne.

NemčijaObvezno zdravstveno zavarovanjeZasebno zdravstveno zavarovanjeŠtudentiTuji delavecTuji znanstvenikiProsilci za azilPraktikanti/au-pairNasveti/povezave

Posebnosti nemškega sistema zdravstvenega zavarovanja

Nemško zdravstveno zavarovanje ima dvojni sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja (GKV) in zasebnega zdravstvenega zavarovanja (PKV). Medtem ko je obvezno zdravstveno zavarovanje dostopno vsakomur, veljajo za zasebno zdravstveno zavarovanje določeni pogoji.

Državljani iz držav evropskega gospodarskega prostora¹ (EGP) in državljani iz držav, s katerimi je sklenjen sporazum o socialnem zavarovanju², lahko ostanejo zdravstveno zavarovani v svoji državi. Zavarovalne storitve drugih držav se lahko močno razlikujejo v primerjavi z Nemčijo. Zato sta lahko potrebna lastna finančna udeležba ali sklenitev dodatnega zavarovanja.

Obvezno zdravstveno zavarovanje (GKV) in solidarnost

Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje so odvisni od prihodkov. Osnova je celotni bruto dohodek, od katerega se obračuna enotna stopnja prispevka v višini 14,6 odstotka (stanje 2019). Ta se enakovredno razdeli med zavarovancem in delodajalcem, tako da vsak prispeva po 7,3 odstotka. Vsaka zdravstvena zavarovalnica vzame tudi dodatni prispevek v različni višini, ki ga plača samo zaposleni. Če je mejna vrednost podlage za odmero prispevka (2019: 4.537,50 EUR mesečno) presežena, prihodek za podlago za odmero prispevka ni pomemben. Pri obveznem zdravstvenem zavarovanju je mogoče prek družinskega zavarovanja brezplačno zavarovati tudi otroke in zakonca.

Nekatere skupine oseb morajo biti včlanjene v obvezno zdravstveno zavarovanje. Sem spadajo med drugim:

uslužbenci (bruto dohodek pod mejno vrednostjo obveznosti zavarovanja)

upokojenci (če je izpolnjeno obdobje predhodnega zavarovanja)

prejemniki nadomestila za brezposelnost I

Obvezno zdravstveno zavarovanje, svetovalecObvezno zdravstveno zavarovanje, seznamObvezno zdravstveno zavarovanje, preizkusObvezno zdravstveno zavarovanje, primerjava

Individualna plačila v zasebnem zdravstvenem zavarovanju

Članstvo v zasebnem zdravstvenem zavarovanju (PKV) ni na voljo vsakomur. Delavce je mogoče v zasebnem zdravstvenem zavarovanju zavarovati od bruto prihodka nad mejno vrednostjo obveznosti zavarovanja (2019: 5.062,50 EUR mesečno). Zadevne osebe je treba z vlogo oprostiti obveznosti zavarovanja. Pogosto zasebne zdravstvene zavarovalnice za stalno prebivališče v Nemčiji zahtevajo minimalno obdobje. Tuji zavarovanci morajo dokazati dolgotrajno zavarovalno obdobje. Veliko zasebnih zavarovalnih podjetij za to skupino ponuja posebne tarife, prilagojene potrebam in trajanju začasnega bivanja.

Če se zaprosi za zasebno zdravstveno zavarovanje, se postavijo podrobna vprašanja o zdravstvenem stanju (pregled zdravstvenega stanja). Nemško zavarovalno varstvo preneha veljati takoj, ko se zavarovanec vrne v svojo domovino.

Pogosto so zasebno zavarovane naslednje skupine oseb:

uslužbenci (bruto prihodek nad mejno vrednostjo obveznosti zavarovanja)

uradniki

samozaposlene osebe in svobodni delavci

Prispevki zasebnega zdravstvenega zavarovanja se neodvisno od prihodka ravnajo po zdravstvenem stanju, starosti in obsegu storitev. Premije se določijo za vsakega zavarovanca posebej.

Za ponudbe storitev zasebnega zdravstvenega zavarovanja ne veljajo državna pravila in je obsežnejše od obveznega. Poleg tega je mogoče storitve točno prilagoditi zavarovancu. Za vse stroške zdravljenja zavarovanec sprva plača vnaprej. Zavarovalnica povrne te stroške ob predložitvi rač

Vsi tuji študenti, ki začnejo strokovni študij na nemški univerzi ali visoki šoli, morajo biti zdravstveno zavarovani. Brez dokazila o zdravstvenem zavarovanju vpis ni mogoč.

Zdravstveno zavarovanje v izvorni državi Možnosti zavarovanj v Nemčiji Dodatni pogoji
Obvezno zdravstveno zavarovanje Priznavanje pri obveznem zdravstvenem zavarovanju Evropska zdravstvena kartica (European Health Insurance Card (EHIC)) zavarovalnice v domovini
Zasebno zdravstveno zavarovanje Zasebno zdravstveno zavarovanje Potrdilo zavarovalnice domovine;

Obračun plačil in zdravil z lastno zavarovalnico

brez zdravstvenega zavarovanja Obvezno ali zasebno zdravstveno zavarovanje od 30. leta naprej je mogoče samo še zasebno zavarovanje

Pozor: Tuji študenti, ki so v Nemčiji zasebno zavarovani, vendar še niso stari 30 let, za izobraževanje pogosto potrebujejo potrdilo o oprostitvi obveznega zdravstvenega zavarovanja. Potem sprejem v obvezno zdravstveno zavarovanje med začasnim bivanjem v času študija ni več mogoč.

Zavarovanje za tuje študente Prispevek za zdravstveno zavarovanje Prispevek za skrbstveno zavarovanje Prispevki, skupno
Študenti brez otroka (od 23. leta) 76,04 EUR*

24,55 EUR**

100,59 EUR*

Študenti do 23. leta oz. z otrokom 76,04 EUR*

22,69 EUR**

98,73 EUR*

*Prispevki pri obveznem zavarovanju za tuje študente so pri vseh zavarovalnicah enako visoki. K temu se doda individualni dodatni prispevek posamezne zavarovalnice.
**Prispevki za skrbstveno zavarovanje znašajo za študenta z otrokom 3,05 %, od 23. leta starosti naprej brez otroka pa 3,30 %.

Tuji študenti naj se pred nastopom študija posvetujejo s pristojno študentsko zvezo ali mednarodno študentsko organizacijo (International Office).

Delo v Nemčiji – zdravstveno zavarovanje za tuje delavce

Na splošno velja: delavec je socialno zavarovan v državi, v kateri dela. V nemško zdravstveno zavarovanje se je treba vključiti celo ob kratkotrajnem delovnem obisku.

Zavarovalno kritje za državljane EU

Tuji delavci iz držav članic evropskega gospodarskega prostora¹ in držav, ki so z Nemčijo sklenile sporazum o socialnem zavarovanju², potrebujejo v Nemčiji zdravstveno zavarovanje, neodvisno od tega, ali so zaposleni ali samozaposleni. To velja tudi, če zaposlena oseba živi v drugi državi članici ali če ima delodajalec svoj sedež v drugi državi članici. Obstajata zgolj dve izjemi:

1
oseba je hkrati dejavna kot delavec v državi članici in kot samozaposlena oseba v drugi državi članici ⇢ socialno zavarovanje je mogoče v obeh državah

2
časovno omejena napotitev v tujino (največ 12 mesecev) ⇢ zdravstveno zavarovanje v izvorni državi (za to je potreben obrazec E 101)

Zavarovalno kritje za državljane zunaj EU

Za delavce zunaj EU, neodvisno od trajanja začasnega bivanja, velja nemška obveznost zdravstvenega zavarovanja, če lahko dodatno k delovnemu dovoljenju predložijo dovoljenje za prebivanje. Državljani tretjih držav lahko za tega zaprosijo pri nemškem predstavništvu ali pri organu za tujce v Nemčiji.

Delo in raziskovanje v Nemčiji – zdravstveno zavarovanje za tuje delavce in tuje znanstvenike

Pravila za tuje znanstvenike

obvezno. Zato se morajo državljani tretjih držav že pred odhodom obvezno pozanimati o možnostih zavarovanja: dovoljenje za prebivanje se izda samo ob predložitvi zdravstvenega zavarovanja. Pregled zakonskih pravil:

Poreklo/vrsta prebivanja Pravila za zdravstveno zavarovanje
Tuji znanstveniki iz držav evropskega gospodarskega prostora1 in držav s sporazumom o socialnem zavarovanju2 Zdravstveno zavarovanje, veljavno v domovini, je veljavno tudi v Nemčiji (evropska zdravstvena kartica).
Potreben je obrazec številka 1 ali 101 domače zavarovalnice ali organa za socialno zavarovanje
Tuji znanstveniki s sedežem v Nemčiji (pri daljšem začasnem bivanju) Obveznost zdravstvenega zavarovanja pri zavarovalnem podjetju, dovoljenem v Nemčiji
obstoječe zdravstveno zavarovanje domovine je mogoče za obdobje začasnega bivanja v Nemčiji pretvoriti v tarifo zavarovanja upravičenosti
Tuji znanstveniki z delovno pogodbo nemška obveznost zdravstvenega zavarovanja je nujna pri obveznem ali zasebnem zdravstvenem zavarovanju
Tuji znanstveniki s štipendijo mogoče samo zasebno zdravstveno zavarovanje

Zavarovalno kritje za priseljence v Nemčijo

Osebe, ki se želijo preseliti v Nemčijo, in si tako prizadevajo za stalno bivanje, morajo skleniti zdravstveno zavarovanje. Sicer se zavrne izročitev nemškega vizuma.

Pravica do začasnega bivanja za državljane EU

Na splošno imajo državljani države članice Evropske unije pravico, da živijo v vsaki državi EU, tudi če tam niso zaposleni. Pravica do začasnega bivanja je povezana z dvema pogojema:

1
Priseljenci morajo dokazati, da imajo dovolj »sredstev za preživljanje«, da lahko krijejo življenjske stroške v zadevni državi EU

2
Sklenitev zdravstvenega zavarovanja v »novi« državi članici

Pravila za tuje državljane iz držav zunaj EU

Priseljenci iz držav, ki za vstop v državo potrebujejo vizum, morajo že ob vstopu v državo predložiti zavarovalno kritje. Glede na to, ali je priseljenec zaposlen ali ne, veljajo različni pogoji za obvezno in zasebno zdravstveno zavarovanje.

Posebna pravila za prosilce za azil v Nemčiji

Poseben status prejmejo osebe, ki v Nemčiji zaprosijo za zaščito pred političnim ali drugim pregonom. Načeloma prosilci za azil niso zavarovani prek obveznega zdravstvenega zavarovanja. V primeru bolezni imajo pravico do storitev skladno z Zakonom o storitvah za prosilce azila (AsylbLG). Odvisno od statusa in trajanja začasnega bivanja veljajo skladno z zakonom različne stopnje storitev.

Pravice po 4. členu Zakona o storitvah za prosilce azila:

pri akutnih obolenjih: zdravniško zdravljenje, vključno z oskrbo s povoji in zdravili ter dodatnimi storitvami, namenjenimi okrevanju

negovalna in zdravstvena oskrba, sem spadajo pomoč babic ter oskrba z zdravili in povoji za nosečnice in porodnice

Uveljavljanje preventivnih pregledov in preventivnih cepljenj

Nemško zdravstveno zavarovanje za dijake, praktikante in au-pair

Obvezno meja zavarovanje

Dijaki v okviru izmenjav, tuji praktikanti in au-pair, ki v Nemčiji zavzamejo mesto, morajo za obdobje svojega začasnega bivanja predložiti zdravstveno in nezgodno zavarovanje. Tuji praktikanti in au-pair se obvezno zavarujejo samo, če zaslužijo več kot 450,00 EUR mesečno. Lahko pa sklenejo zasebno zdravstveno zavarovanje, ki je posebej prilagojeno potrebam tujih gostov in obiskovalcev iz evropskega gospodarskega prostora1 in držav s sporazumom o socialnem zavarovanju2.

Zdravstveno zavarovanje iz domovine ali v Nemčiji?

Obiskovalci iz držav članic evropskega gospodarskega prostora¹ se lahko v Nemčiji zdravijo z evropsko zdravstveno kartico (EHIC). Če ima domovina z Nemčijo sklenjen sporazum o socialnem zavarovanju², vključno s pravili za zdravstveno zavarovanje, je mogoče v določenih okoliščinah zahtevati storitve v Nemčiji. Obseg storitev je določen s posameznim sporazumom. Če izvorna država ni v evropskem gospodarskem prostoru¹ in če ni sporazuma v območju socialnih zavarovanj², je treba skleniti zasebno zdravstveno zavarovanje. Pri au-pair mora stroške za zasebno zdravstveno zavarovanje in nezgodno zavarovanje kriti gostujoča družina.

Starostne omejitve za au-pair:

Praviloma: od 18 do 27 let

Za prošnjo za vizum: od 18 do 26 let

Izvor iz držav zunaj EU: od 18 do 24 let

najv. zavarovalna doba: 12 mesecev

Pred začasnim bivanjem v tujini v domovini ali državi bivanja se je priporočljivo neodvisno posvetovati. Posvetovati se je mogoče pri pristojnem organu za tujce ali prav pri zavarovalnih podjetjih.

Pozor: Ponudbe tarif in storitve se razlikujejo glede na ponudnika – zato je treba cene in storitve predhodno temeljito preveriti. Poleg tega obstajajo tarife za osebe, ki znotraj programa delo in potovanje kratkotrajno bivajo v Nemčiji.

Koristni nasveti za tuje državljane v NemčijiKaj storiti v nujnem primeru? Ravno, če je v nujnem primeru potrebna zdravniška pomoč, je pomembno vedeti, na koga se je mogoče obrniti in kako priti do te pomoči.

1. Pomembne telefonske številke v situacijah z nujnimi primeri

Naslednje številke za klic v sili so nujne, če je hitro in neposredno potrebno zdravniško zdravljenje ali če gre za drugo situacijo nujnega primera:

112 → Urgentni zdravnik/reševalni avtomobil in/ali gasilci (velja za celotno Evropo)
110 → Policija (Vse številke za klic v sili so brezplačne.)

2. Zdravniška dežurstva

Možnosti prejema zdravniške pomoči zunaj uradnih ur:

  • 116117 → zdravniško dežurstvo združenja socialnega zavarovanja:
  • Nujni sprejem mestne bolnišnice ali univerzitetne klinike na kraju samem
Izobraževalne ustanove Naslov
Zvezno ministrstvo za zunanje zadeve

www.auswaertiges-amt.de

Zvezni urad za migracije in begunce

www.bamf.de

Zvezni organ za tujce www.bundes­auslaender­beauftragte.de
Zvezni sveti za begunce

www.fluechtlingsrat.de

Nemška služba za univerzitetne izmenjave (DAAD)

www.daad.de

Nemška študentska zveza (DSW)

www.internationale-studierende.de

Ustanova za spodbujanje konferenc visokošolskih rektorjev

www.hochschul­kompass.de

Sekretariat stalne konference ministrov za kulturo držav
Osrednja služba za izobraževanje tujcev

www.anabin.kmk.org

Goethe-Institut e.V.

www.goethe.de

Družba za akademsko pripravo na študij in razvijanje preizkusov
Inštitut TestDaF

www.testdaf.de

Zvezno ministrstvo za izobraževanje in raziskovanje

www.bmbf.de

Zvezni urad za zavarovanja

www.bundes­versicherungs­amt.de

Zvezna centrala za politično izobraževanje (bpb)

www.bpb.de

Nemška povezovalna služba za zdravstveno zavarovanje – tujina (DVKA)

www.dvka.de

Zdravstvene ustanove Naslov
Zvezno ministrstvo za zdravje (BMG)

www.bundes­gesundheits­ministerium.de

Zvezna centrala za zdravstveno izobraževanje (BZgA)

www.bzga.de

Zvezno združenje za preventivo in spodbujanje zdravja (BVPG)

www.bvpraevention.de

Neodvisno svetovanje za bolnike Nemčija (UPD)

www.patienten­beratung.de/de

Nemški rdeči križ (DRK)

www.drk.de

Diakonija Nemčija

www.diakonie.de

Karitas Nemčija

www.caritas.de

Zvezna delovna skupnost dobrodelnih organizacij (BAGFW)

www.bagfw.de

Nemška pomoč za AIDS

www.aidshilfe.de

Nemška glavna služba za vprašanja v zvezi z odvisnostmi (DHS)

www.dhs.de

Nemška družba STI
Družba za spodbujanje spolnega zdravja

www.dstig.de

Nemška družba za prehrano

www.dge.de

Zdravo mestno omrežje

www.gesunde-staedte-netzwerk.de

¹ Države EU/EGP: Države članice EU in Liechtenstein, Norveška, Islandija in Švica
² Države, ki so z Nemčijo sklenile sporazum o socialnem zavarovanju: Bosna in Hercegovina, francoski čezmorski departmaji (Francoska Gvajana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Izrael³, Hrvaška, Maroko, Makedonija, Črna Gora, Srbija, Turčija in Tunizija
³ Sporazum se nanaša izključno na materinsko pomoč znotraj zdravstvenega zavarovanja.

MerkenMerken